شبکه محافظ پروانه فن رادیاتور
شبکه محافظ پروانه فن رادیاتور
شبکه محافظ پروانه فن رادیاتور

شبکه محافظ پروانه فن رادیاتور

واحد کنترل الکترونیکی فن رادیاتور یا به اصطلاح یونیت فن هماهنند کامپیوتری کوچک وظیفه کنترل دما و فرمان دادن به فن های خنک کننده را به عهده دارد که معمولا این روش در نسخه قدیمی استفاده شده و خودروهای جدید این وظیفه به واحد کنترل الکترونیکی موتور یا همان ECU موتور محول شده است