en
کنترل یونیت الکترونیکی فن رادیاتور
کنترل یونیت الکترونیکی فن رادیاتور
کنترل یونیت الکترونیکی فن رادیاتور
کنترل یونیت الکترونیکی فن رادیاتور
کنترل یونیت الکترونیکی فن رادیاتور

کنترل یونیت الکترونیکی فن رادیاتور

electronic box

واحد کنترل الکترونیکی فن رادیاتور یا به اصطلاح یونیت فن هماهنند کامپیوتری کوچک وظیفه کنترل دما و فرمان دادن به فن های خنک کننده را به عهده دارد که معمولا این روش در نسخه قدیمی استفاده شده و خودروهای جدید این وظیفه به واحد کنترل الکترونیکی موتور یا همان ECU موتور محول شده است